เที่ยวกรุงเทพมหานครจากโครงคำขวัญจังหวัดสุโขทัย

Go down

เที่ยวกรุงเทพมหานครจากโครงคำขวัญจังหวัดสุโขทัย

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Sep 08, 2015 7:06 pm

คำขวัญจังหวัดสุโขทัยมีว่า :
"มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข"

ปรับมาใช้กับกรุงเทพมหานครเป็น :
"มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดศิลปะไทย เล่นไฟเวียนกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าบ้านครัว ทัวร์ศิลป์คลองโบราณ สักการะแม่นาค พ่อหลักเมือง เรืองอรุณแห่งความสุข"


มรดกโลกล้ำเลิศ : กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล "โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก" ของยูเนสโก (UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation) ได้แก่ พระราชวังเดิม เขตบางกอกน้อย ปี พ.ศ. 2547 (2004) ได้รางวัล  - Award of Merit,  ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) พระตำหนักใหญ่ ภายในวังเทเวศร์ เขตพระนคร ได้รางวัล  - Honourable Mention, ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) หอไตร วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร ได้รางวัล  - Award of Merit และ ตึกหน้าพระลาน เขตพระนคร ได้รางวัล Honourable Mention, ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) พระบรมมหาธาตุเจดีย์และพรินทรปริยัติธรรมศาลา วัดประยูร เขตธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก, ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช เขตปทุมวัน ได้รางวัล Award of Merit

ในด้านมรดกความทรงจำแห่งโลก กรุงเทพมหานครยังมีมรดกความทรงจำของโลก ดังนี้
พ.ศ. 2552 - เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม
พ.ศ. 2554 - จารึกวัดโพธิ์ ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. 2556 - บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2547

(นี่ยังไม่รวม ศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่หอสมุดแห่งชาตินะ แต่ว่าไปเอมาจากสุโขทัยมาเก็บไว้ในกรุงเทพมหานครน่ะสิ)


กำเนิดศิลปะไทย : กรุงเทพมหานครมีงานศิลปะท้องถิ่นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ดูได้จากหลักฐานจิตกรรมฝาผนังวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เองกรุงเทพมหานครได้เริ่มเป็นจุดกำเนิดศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากยุคเดิมๆ ที่ผ่านมา เช่น

สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช - กำเนิดวรรณคดีใหม่ๆ เช่น นิราศกวางตุ้ง โครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
ร.1 - สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ คติเมืองของพระอินทร์ การสร้างระเบียงคตล้อมรอบอุโบสถอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในสมัยอยุธยา ธนบุรี
ร.2 - วรรณคดีบทกลอนรูปแบบของสุนทรภู่
ร.3 - ศิลปะพระราชนิยมแบบจีน เริ่มต้นครั้งแรก ณ วัดราชโอสาราม เขตจอมทอง
ร.4 - ให้สตรีใส่เสื้อทับสไบ
ร.5 - มีการผสมผสานศิลปะตะวันตกและไทย อุโบสถวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต เป็นอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรก กำเนิดการแต่งกายแบบชาววังในสมัย ร.5 เช่น เสื้อราชปะแตน เสื้อลุกไม้ แขนหมูแฮม
ร.6 - พระราชนิยมให้สตรีนุ่งซิ่นแทนโจงกระเบน กำเนิดละครร้อง
ร.7 - ชุดไทยแบบในสมัย ร.7
ร.8 - กำเนิดวัฒนธรรมไทยใหม่ๆ เช่น การสวมหมวก ห้ามใส่ชุดไทย ห้ามเคี้ยวหมาก
ร. 9- กำเนิดชุดไทยพระราชนิยม งานศิลป์แผ่นดิน

(เน้นหนักไปแถวเขตเมืองเก่า ที่จริงก็เกือบทุกเขตแต่คลุมเครือจัง)


เล่นไฟเวียนกระทง : ประเพณีเวียนกระทง เป็นประเพณีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ที่วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย ได้เวียนกระทงเพื่อทำพิธีสวดมนต์บูชา โดยจะมีพระมานำสวดที่อุโบสถ ก่อนจะเดินถือกระทงเวียนรอบโบสถ์สามรอบเพื่อเป็นการบูชาพระจุฬามณี และในขบวนเวียนกระทงนั้นก็จะมีการควงกระบองไฟเดินนำขบวน มีขบวนกลองยาวและมีชาวบ้านมาร่ายรำในขบวนเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน เมื่อเวียนครบสามรอบแล้วจึงนำกระทงไปลอยในคลองบางกอกน้อย (เขตบางกอกน้อย)


ดำรงพุทธศาสนา : กรุงเทพมหานครมีวัดต่างๆ มากมายทั้งหมด 449 แห่ง เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ท่าเตียน วัดเบญจมบพิตร วัดสุทัศน์ วัดสระเกศ วัดอรุณ ฯลฯ (ทุกเขตในกรุงเทพมหานครมีวัด)


งามตาผ้าบ้านครัว : ผ้าไหมบ้านครัวเป็นผ้าทอพื้นบ้านของกรุงเทพมหานคร ที่จังหวัดอื่นไม่มีและยังอยู่ในฝั่งพระนครอีกด้วย มีความสวยสดงดงาม ผ้าไหมบ้านครัวนี้มีชื่อเสียงมากได้รับการส่เงสริม พัฒนาสนับสนุนนจากนายจิม ทอมป์สัน ราชาไหมไทย จนมีปัจจุบันมีการส่งออกไปต่างประเทศสร้างชื่อเสียงแก่ผ้าไหมไทยอีกด้วย (เขตราชเทวี คาบเกี่ยวเขตปทุมวันในบ้านจิมป์ ทอมป์สัน ราชาไหมไทย นิดนึง)


ทัวร์ศิลป์คลองโบราณ : ขันลงหินบ้านบุเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ชุมชนริมฝั่งคลองบางกอกน้อย มีเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น เหลือรุ่นสุดท้ายแล้ว หมดรุ่นนี้คือหมดเลย


สักการะแม่นาค : แม่นาคพระโขนงเป็นเรื่องจริง และชายไทยมักมากราบไหว้เพื่อไม่ให้ต้องจับได้ใบแดงเพื่อไปเกณฑ์ทหารอีกด้วย เพราะพี่มากต้องไปรบ แต่แม่นาคท้องแก่ เลยไม่ได้ดูแลลูกเมีย สุดท้ายแม่นาคตายทั้งกลม ทำให้เกิดความเชื่อว่า หากมากราบเชิญแม่นาคไปจับใบดำใบแดงด้วยกัน จะไม่ติดทหาร เพราะแม่นาคเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ต้องเกณฑ์ทหารแล้วพลักพรากลูกเมียเป็นอย่างดี T^T (เขตสวนหลวง)


พ่อหลักเมือง : เทพารักษ์ที่ศาลหลักเมือง 5 องค์ คือ
1. พระเสื้อเมืองมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำ คุมกำลังไพล่พลแสนยากร รักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากอริราชศรัตรูมารุกราน
2. พระทรงเมือง มีหน้าที่รักษาการปกครองและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ  ดูแลทุกข์สุข ของประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขสวัสดี
3.  พระกาฬไชยศรี มีหน้าที่นำวิญญาณของมนุษย์ผู้ทำบาปไปสู่ยมโลก
4. เจ้าพ่อเจตคุปต์ เป็นบริวารพระยม มีหน้าที่จดจำความชั่วร้ายของชาวเมืองที่ตายไปแล้วและอ่านประวัติของผู้ตายเสนอพระยม
5. เจ้าพ่อหอกลอง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเหตุการณ์ต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในแผ่นดิน เป็นต้นว่าคอยรักษาเวลาย่ำรุ่ง ย่ำค่ำ และเที่ยงคืน เกิดอัคคีภัยหรือมีข้าศึกศัตรูยกมาประชิดพระนคร
(เขตพระนคร)


เรืองอรุณแห่งความสุข : ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อคราวพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติได้สำเร็จ พบว่ากรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมยากแก่การบูรณะและทรงพระสุบินนิมิต ว่า อดีตกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ไม่ให้ตั้งราชธานีที่นี่ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงอธิษฐานว่าหากรุ่งอรุณนี้พระอาทิตย์ขึ้นที่ใดก็จะตั้งเมืองหลวงที่นั่น พระองค์ทรงล่องเรือลงมาทางใต้ รุ่งเช้าพระอาทิตย์ได้ขึ้นที่วัดมะกอกนอกใน ณ เมืองบางกอก พระเจ้าตากสินมหาราชจึงสร้างราชธานีใหม่ ณ ที่แห่งนี้ และพระราชนามใหม่แก่วัดมะกอกในว่า วัดแจ้ง (ซึ่งปัจจุบันคือวัดอรุณนี่เอง) (เขตบางกอกใหญ่)

_________________
เว็บเพื่อนบ้าน

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 475
Join date : 14/03/2012
Age : 24
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนที่ไม่มีรถเมล์

ดูข้อมูลส่วนตัว http://50secretsbkk.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ