เที่ยวกรุงเทพมหานครไปตามคำขวัญ เขตบางคอแหลม

Go down

เที่ยวกรุงเทพมหานครไปตามคำขวัญ เขตบางคอแหลม

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Aug 29, 2012 1:40 am


สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ริมน้ำ งามล้ำธรรมาสน์บุษบก ถนนตกถิ่นเก่า ลือเล่าหลวงพ่อแดง เมืองแห่งเศรษฐกิจใหม่
งามวิไลพระสัมฤทธิ์ สองทิศติดเจ้าพระยา
สูงสง่าสะพานพระราม 3


สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ริมน้ำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (ฝั่งพระนคร) อยู่ติดกับสะพานพระราม 9 ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ได้รับพระราชทานชื่อว่า "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา"
โดยภายในสวนมีจุดที่น่าสนใจ คือ
- กำแพงราชสดุดีมหาราชา แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระต่างๆ ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ และพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในด้านต่างๆ
- ศาลาดนตรีไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้พักผ่อนชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำ และบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ
- ประติมากรรม ตั้งประดับอยู่ตามจุดต่างๆ ในสวนส่วนใหญ่เป็นที่ระลึกในการก่อ สร้างสะพานพระราม 9
- จุดชมวิว บริเวณชายน้ำถูกจัดสรรไว้เป็นทางเดินริมน้ำ ชมความงามของสายน้ำในมุมมอง ที่มีองค์ประกอบภาพ เป็นผลงานสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ ที่อยู่คู่แม่น้ำเจ้าพระยา นั่นคือ สะพานแขวนหรือสะพานพระราม 9 เป็นจุดที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสงบร่มเย็น และงดงามเป็นพิเศษ ในยามเช้าตรู่ และยามเย็น


งามล้ำธรรมาสน์บุษบก
ธรรมาสน์บุษบก ตั้งอยู่ที่วัดวรจันยาวาส วัดแห่งนี้หน้าหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำ คือติดแม่น้ำเจ้าพระยาทางหน้าวัด เขตของวัดด้านเหนือติดกับคลองบางขวาง จึงเรียกว่า “วัดบางขวางล่าง” ขุนท่องสื่อ โสณกุลได้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2341 ส่วนธรรมาสน์บุษบก ฝีมือช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เป็นบุษบกที่มีลักษณะและศิลปะลวดลาย งดงามลงตัวอย่างยิ่ง เก็บรักษาอยู่ที่ศาลาการเปรียญ


ถนนตกถิ่นเก่า
ถนนตกนั้นหมายถึง "ถนนเจริญกรุง" แต่เป็นถนนเจริญกรุงช่วงปลายที่ตัดมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านจึงเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนตก ย่านถนนตกก็จัดได้ว่าเป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ต่อมามีการตัดถนนพระราม 3 มาชนกับสะพานกรุงเทพ ทำให้การมาถนนตกสะดวกมากขึ้น ก็เลยทำให้ย่านนี้เจริญขึ้น สิ่งที่น่าสนใจของถนนตดในปัจจุบันคือ รถราง ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา มีรถรางของจริงที่เคยใช้งานจริง ที่เก็บรักษารถรางพร้อมกับป้ายหยุดรถรางไว้ให้ได้ชมกัน


ลือเล่าหลวงพ่อแดง
ประดิษฐานอยู่ที่ วัดราชสิงขร สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปลายรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) อันเป็นช่วงปลายแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับผู้สร้างในเบื้องต้น จึงน่าเชื่อว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านที่มีศรัทธาสร้างวัด เพื่อเป็นสถานนที่บำเพ็ญบุญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ส่วนหลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดราชสิงขร ถูกชะลอลงมาพร้อมกับหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อสัมฤทธิ์ จากกรุงศรีอยุธยาทางแม่น้ำเจ้าพระยา ในระยะเวลาก่อนการเสียกรุง ขณะล่องแพมาใกล้วัดราชสิงขร ด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เนื่องจากเป็นฤดูน้ำหลาก ทำให้การควบคุมแพเป็นไปลำบาก แพเสียหลักและแตกจนทำให้หลวงพ่อแดงจมลงที่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัด และยังไม่สามารถนำหลวงพ่อขึ้นจากน้ำได้ คงปล่อยให้จมอยู่ในน้ำณ ครั้งนั้นผู้คนชาวฝั่งธนบุรีได้ลือและแตกตื่น แม้จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อแดงโดยประการใดๆ ก็ตามไม่สามารถนำหลวงพ่อแดงขึ้นจากน้ำได้ ต่อมาจะด้วยสิ่งดลใจหรือปาฏิหาริย์ ผู้คนฝั่งวัดราชสิงขร (กรุงเทพฯ) ทราบข่าวเหตุการณ์จึงได้ไปขอเจรจาขออัญเชิญหลวงพ่อแดงประดิษฐานไว้ ณ วัดราชสิงขร เป็นที่สำเร็จตามคำขออัญเชิญในฤดูน้ำลด เมื่อครั้งที่อัญเชิญมาสู่วัดราชสิงขร ได้ประดิษฐานองค์พระอยู่กลางแจ้ง ปรากฏว่าเมื่อชำระคราบโคลนตมและตะไคร่น้ำออกแล้ว ปรากฏว่าเกิดเป็นสีสนิมแดงจับทั่วทั้งองค์พระอย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้านฝั่งวัดราชสิงขรจึงได้พากันนิยมขนานนามว่า หลวงพ่อแดง สืบต่อกันมาตราบทุกวันนี้


เมืองแห่งเศรษฐกิจใหม่
เขตบางคอแหลม อยู่ในพื้นที่ กท 4 เรียกว่า กลุ่มเจ้าพระยา เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับการขยายตัวของวงแหวนอุตสาหกรรม ประกอบด้วยเขต 5 เขต คือ เขตคลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา พระโขนง และเขต บางนา โดยเขตเขตบางคอแหลม เป็นเขตเศรษฐกิจพระราม 3


งามวิไลพระสัมฤทธิ์
หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัสดุสำริด ลง รักปิดทอง หน้าตักกว้าง 2.2 เมตร ศิลปะสมัยสุโขทัย เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยาไกร เช่นเดียวกับพระสุโขทัยไตรมิตรหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ส่วนพระสุโขทัยไตรมิตร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากสุโขทัยทั้งสององค์ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ หัวหน้ากองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ กระทรวงธรรมการในขณะนั้น ได้ทำการสืบประวัติหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ทราบแต่เพียงว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนปลายต่ออยุธยา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระยาโชฏิกราช (เจ้าสัวบุญมา) ข้าหลวงเดิมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดพระยาไกร เสร็จแล้วจึงน้อมฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงนามว่า "วัดโชตนาราม" ได้อัญเชิญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ มาประดิษฐานไว้ในอุโบสถ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 บ้านเมืองในตอนนั้นได้มีการเวนคืนที่ดินบริเวณคลองเตย เพื่อสร้างท่าเรือคลองเตย ในการนั้น มีวัดที่จะต้องถูกรื้อถอนยุบไปหลายวัด หนึ่งในนั้นคือวัดเงินที่ต้องถูกรื้อถอน โดยทางการได้ให้วัดเงินกับวัดไผ่ล้อมเดิม มารวมกันเป็นวัดไผ่เงินโชตนาราม ท่านพระมงคลสุธีได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2483 ประจวบกับมีเหตุการณ์ที่กรมการศาสนามีนโยบายแจกจ่ายพระพุทธรูปที่ตกค้างอยู่ ที่วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่เป็นพุทธบรรณาการ


สองทิศติดเจ้าพระยา
เขตบางคอแหลมติดแม่เจ้าพระยาอยู่ 2 ทิศ คือ ทิศตะวันตกและทิศใต้ โดยติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตคลองสาน ทิศใต้ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ 3 สะพาน คือ สะพานกรุงเทพ สะพานพระราม 3 และสะพานพระราม 9


สูงสง่าสะพานพระราม 3
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างถนนรัชดาภิเษก เขตธนบุรี กับถนนพระรามที่ 3 เขตบางคอแหลม สร้างขนานกับสะพานกรุงเทพ (จึงมีชื่อเรียกกันติดปากว่า สะพานกรุงเทพ 2) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร เนื่องจากสะพานกรุงเทพยังคงต้องเปิด-ปิดสะพานอยู่ จึงต้องสร้างสะพานพระราม 3 ให้สูง เพื่อให้เรือสินค้าแล่นผ่านได้ สะพานพระราม 3


ขอขอบพระคุณรูปภาพและข้อมูลจาก
เว็บไซต์สำนักงานเขตบางคอแหลม
th.wikipedia.org
www.khaosod.co.th
news.nipa.co.th
g-tourism.blogspot.com
www.itti-patihan.com
service.nso.go.th
www.thaitambon.com
www.youtube.com

_________________
เว็บเพื่อนบ้าน

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 475
Join date : 14/03/2012
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนที่ไม่มีรถเมล์

ดูข้อมูลส่วนตัว http://50secretsbkk.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ